Maniffesto

Sosialaeth yr 21ain Ganrif

Rydw i wedi cynnig fy hun i wasanaethu fy ngwlad a’m plaid oherwydd
fy mod yn credu’n angerddol fod ein dyddiau mwyaf radical o’n blaen.
Rydw i am fod yn Brif Weinidog, nid er mwyn y swydd ei hun, ond er
mwyn arwain Llywodraeth sydd yn gwthio ffiniau pwerau’r Cynulliad i
helpu pobl i wireddu eu galluoedd.

Mae bod mewn grym yn gyfle, nid yn hawl. Rhaid i ni ddefnyddio pob diwrnod sydd gennym, a’r holl offer sydd gennym, i wneud Cymru’n gymdeithas fwy cyfartal, yn decach ac yn fwy cyfiawn.

Fel Plaid mae’n rhaid i ni haeddu pob pleidlais a fwrir i Lafur yng Nghymru.

Yn y ddogfen hon rydw i’n gosod cynllun manwl ar gyfer ail-danio Llafur Cymru â syniadau newydd ym mhob maes polisi pwysig. Mae’r rhain yn adlewyrchu traddodiad radical sosialaeth yng Nghymru ac yn cymhwyso’r egwyddorion hyn i Gymru’r Ganrif Gyntaf ar Hugain.