Maniffesto

Yn y ddogfen hon rydw i’n gosod cynllun manwl ar gyfer ail-danio Llafur Cymru…

Cefnogwch Mark

Os ydych chi eisiau cefnogi Mark cwblhewch y ffurflen yma os gwelwch yn dda.

Cyfrannwch

Cyfrannwch i ymgyrch Mark gyda Paypal neu siec.

Manifesto

Yn y ddogfen hon rydw i’n gosod cynllun manwl ar gyfer ail-danio Llafur Cymru…

Cefnogwch Mark

Oes gennych chi gwestiwn i Mark? Cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Cyfrannwch

Cyfrannwch i ymgyrch Mark gyda Paypal neu siec.

Mark Drakeford

I’r llu yn lle’r llond dwrn

Dyma adeg dyngedfennol ym maes gwleidyddiaeth Cymru. ‘Rydym yn byw mewn cyfnod o ansicrwydd na welwyd ei debyg o’r blaen. Mae Brexit ar y gorwel. Mae Cymru yn teimlo effaith cynildeb ariannol y Ceidwadwyr. Yn sgîl hyn cosbwyd y mwyafrif gan system sy’n ffafrio’r llond dwrn.

Hoffwn ein harwain fel cenedl yn yr amseroedd anodd hyn. Dymunaf wneud ein plaid yn llwyr ddemocrataidd fel y gall wirioneddol adlewyrchu ei haelodaeth eang yn ogystal â phontio gyda Phlaid Lafur y DU. Fy nod yw gwthio ffiniau pwerau’r Cynulliad Cenedlaethol i gyflwyno newid, er gwell, i’r mwyafrif.

Mark Drakeford

I’r llu yn lle’r llond dwrn

Dyma adeg dyngedfennol ym maes gwleidyddiaeth Cymru. ‘Rydym yn byw mewn cyfnod o ansicrwydd na welwyd ei debyg o’r blaen. Mae Brexit ar y gorwel. Mae Cymru yn teimlo effaith cynildeb ariannol y Ceidwadwyr. Yn sgîl hyn cosbwyd y mwyafrif gan system sy’n ffafrio’r llond dwrn.

Hoffwn ein harwain fel cenedl yn yr amseroedd anodd hyn. Dymunaf wneud ein plaid yn llwyr ddemocrataidd fel y gall wirioneddol adlewyrchu ei haelodaeth eang yn ogystal â phontio gyda Phlaid Lafur y DU. Fy nod yw gwthio ffiniau pwerau’r Cynulliad Cenedlaethol i gyflwyno newid, er gwell, i’r mwyafrif.

Lluniau’r ymgyrch

Cefnogwych Mark- Ymuno â’r tîm ymgyrch