Sut i pleidleisio dros Mark

Bydd pleidleisio yn yr etholiad hwn yn cael ei wneud yn bennaf ar-lein.

Os ydych chi wedi cael e-bost gan UNRHYW ymgeisydd, mae Llafur Cymru â’ch cyfeiriad e-bost cywir, a chewch bleidlais ar-lein.

Daw hyn ar ffurf e-bost gyda chyfarwyddiadau ar sut i bleidleisio (byddwch yn dewis 1, yn hytrach na rhoi ‘X’).

Os nad oes gan Lafur Cymru eich cyfeiriad e-bost, byddwch chi’n derbyn pleidlais bapur.

Os oes gan Lafur Cymru gyfeiriad e-bost anghywir, ni chewch bleidlais.

Os nad ydych wedi cael gwybodaeth ymgyrchu trwy e-bost, gwiriwch eich gwybodaeth gyda Llafur Cymru:

[email protected] neu 0345 092 2299

Mae’r llinell ffôn ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 9am i 4.30pm ar ddydd Gwener.

Cofiwch rannu hyn yn eang: gadewch inni baratoi i bleidleisio dros Mark i fod yn Arweinydd Llafur Cymru!

# MD4L # C21Socialiaeth